نظرسنجی مزون عروس

فرم نظرسنجی اعضای سامانه تاج (تسهیلات ازدواج جوانان) از مزون عروس

1

با سلام
ضمن تشکر از اینکه سامانه تاج (تسهیلات ازدواج جوانان) را برای شروع زندگی مشترک انتخاب کردید با پاسخهای خود فرصت ارائه خدمات بهتری را برای ما مهیا می سازید ، لطفا میزان رضایت خود را در رابطه با کیفیت مزون عروس را در فرم نظرسنجی اعلام فرمایید.

    1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز


    1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز


    1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز



    1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز


    بلهخیر