نظرسنجی آرایشگاه ها

فرم نظرسنجی اعضای سامانه تاج (تسهیلات ازدواج جوانان) از آرایشگاه ها

1

با سلام
ضمن تشکر از اینکه سامانه تاج (تسهیلات ازدواج جوانان) را برای شروع زندگی مشترک انتخاب کردید با پاسخهای خود فرصت ارائه خدمات بهتری را برای ما مهیا می سازید ، لطفا میزان رضایت خود را در رابطه با کیفیت آرایشگاه ها در فرم نظرسنجی اعلام فرمایید.

  1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز


  1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز


  1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز  1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز


  1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز

  1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز


  بلهخیر