خبر شماره 5 تسهیلات

به گزارش روابط عمومی خانه مهر مراکز طرف قرارداد سامانه تاج تاکنون به بیش از 60 مرکز رسیده است.

این مراکز شامل:

مراکز جشن عقد و عروسی

مراکز آموزشی، مشاوره ای و درمانی

مراکز رفاهی، تفریحی و ورزشی

خدمات بیمه ای

تور ماه عسل

و…

جهت دریافت فایل مراکز طرف قرارداد کلیک کنید