خبر شماره 1 تسهیلات

خبر شماره  1  تسهیلات

 

به گزارش روابط عمومی خانه مهر سایت سمانه تاج (تسهیلات ازدواج جوانان) جهت کاهش هزینه های شروع زندگی مشترک زوجین راه اندازی شد.

شایان ذکر است مراکز  طرف قرارداد در حال بروزرسانی و افزایش می باشد.

چنانچه آمادگی پیوستن به تیم پر انرژی و در حال رشد ما را دارید اینجا کلیک کنید